SISOTE-johtajat yhdyspintoja aistimassa

Varsinais-Suomen sivistys- ja sotejohtajat (= SISOTE-johtajat) kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen 16.4. Tavoitteena oli päivittää tiedot maakunta- ja sote-uudistuksen tämänhetkisestä tilanteesta ja pureutua sivistys- ja sote-palvelujen yhdyspintoihin.

Lape-palvelut jatkossakin julkiselta sektorilta

– Lapsiperheiden palveluissa valinnanvapaus ei tule niin isolla kulmalla sisään, totesi heti tilaisuuden aluksi muutosjohtaja Antti Parpo.
– Lasten ja perheiden palvelut ovat jatkossakin pääsääntöisesti julkisen sektorin tuottamia.

Lasten ja perheiden palveluiden järjestämisessä merkittävässä roolissa on perhekeskus. Antti Parpo olisi toivonut sen olevan osa suurta koko elämänkaarinmallin mukaista sotekeskusta, mutta nyt käsittelyssä oleva lakiluonnos ei sellaista todennäköisesti mahdollista, vaan perhekeskuksesta tullee erillinen oma kokonaisuutensa

Erillinen seudullinen perhekeskus

Muutosagentti Mikko Hulkkonen hahmotteli ehdotusta, jossa perhepalvelujen katto-organisaationa olisi seudullinen perhekeskus. Sillä olisi myös paikallisia toimipisteitä kuten esimerkiksi neuvoloita. Paikallisesti olisi myös avoimia kohtaamispaikkoja, joissa mukana toimijoina ovat myös järjestöt ja seurakunnat.

Perhekeskukset olisivat lapsiperheiden palvelurakenteen ensimmäinen taso, joka vastaisi pitkälti nykyistä perustasoa. Sen lisäksi olisi alueellisia erityistason palveluita, jotka tarvittaessa jalkautuisivat maakuntaan. Vaativan tason palvelut keskitettäisiin viiteen yliopistosairaaloiden ympärille rakennettuun OT-keskukseen.

Kaiken toiminnan taustalla olisi kuitenkin ajatus suunnata lasten ja perheiden palveluita heidän arkiympäristöönsä eli varhaiskasvatukseen, kouluihin ja koteihin. Yhteistyön ja yhdyspintojen merkitys korostuu entisestään. Se näkyy myös LAPE-hankkeen taustatahoissa: se on sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen kärkihanke.

Yhdyspinnat toimiviksi

Olli-Pekka Heinonen, Anna-Kaisa Ikonen, Matti Kaivosoja ja Timo Reina ovat selvittäneet kattavasti sosiaali- ja terveysministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle LAPE-muutosohjelmaan liittyvän sivistys- ja opetustoimen ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja verkostojohtamisen malleja. Lisäksi he ovat laatineet ehdotuksia ohjauksesta ja toimintakulttuurin uudistamisesta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudessa toimintaympäristössä.

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi – Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä
(Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 8/2017)

Selvityshenkilöiden ehdotuksiin nojaten Lupa auttaa! -hanke on listannut omia ehdotuksiaan:

  1. Maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
  2. Intensiivinen työryhmätyöskentely opiskelijahuoltoon jo tänä keväänä
  3. Yhteiset SISOTE-foorumit
  4. LAPE-akatemiat
  5. Muutosjohtamisen koulutus ja tuki SISOTE-johdolle
  6. Maakunnallinen koulutustarjotin SISOTE-johdolle syksyllä 2018

Hankepäällikkö Pia Suvivuo painotti, että ehdotuksia listatessa on kuultu myös kuntia. SISOTE-johtajille tehdyssä kyselyssä linjaus oli yhtenäinen: palvelut tarvitaan lasten kasvuympäristöihin. Lisäksi toiveena oli nimenomaan opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön täydennyskoulutus. Sitä on Lupa auttaa! -hankkeen välityksellä syksyllä 2018 tarjolla runsaasti: Luotsi, Lapset puheeksi, RESTO ja Avartti.

SISOTE-johtajien tapaamisessa oli paikalla noin 30 henkeä. Vastaavien yhteistapaamisten tarpeellisuutta mietitään maakunnan LAPE-ryhmässä. Siellä – ja toivottavasti myös kuntien LAPE-ryhmissä – jatkuu myös työ yhdyspintojen toimivuuden kehittämiseksi ja takaamiseksi.

SISOTE-yhdyspinnat