Kun lapsen sisälle sattuu – Sisukas-prosessin työpajat

SISUKAS-malli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin. Mallissa kootaan yhteen lapsen lähiverkosto; sosiaalityöntekijä, sijais-/vanhemmat, opettaja ja muita toimijoita tarpeen mukaan.  Lapsen omasta sosiaalityöntekijästä sekä konsultoivasta psykologista ja erityisopettajasta muodostettu alueellinen tiimi kartoittaa perhehoitoon sijoitetun (6–12 v.) lapsen tilanteen. Lapsen lähiverkosto toteuttaa suunnitelmallisesti kaksivuotiset tukitoimet ja seurannan. Vaikuttavuutta arvioidaan kahden vuoden päästä toteutettavalla uusintakartoituksella.

Aika
  • 10.10.2018 Älyä tunteet -workshop, Tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen.
  • 20.11.2018 Tejping-workshop, Monialaiset palaverit.
  • 17.1.2019 Checkpoint-workshop, Lastensuojelun ja koulun yhteistyö.
Paikka Paikka: Kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7, Turku
Kohderyhmä Sosiaali- ja sivistystoimi, erityisesti auran yhtenäiskoulu
Ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä osoitteessa: www.webropolsurveys.com/S/9F98D7A3A85EDE0C.par
Lisätietoja

Koulutussarjan ohjelma

10.10.2018

klo 12.00–15.00.

Älyä tunteet -workshop, Tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen.

Punaiset ja vihreät ajatukset joko rajoittavat tai rohkaisevat meitä kohtaamaan haastavia tilanteita. Ajattelun apukäsi auttaa työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita. Innovatiivinen materiaali soveltuu monialaiseen käyttöön sekä ohjattuun oma-apu-työskentelyyn lapsille. Workshop sisältää toiminnallista työskentelyä. Lue lisää pesapuu.fi/koulutukset/vuorovaikutus/ajattelun-apukasi/

20.11.2018

klo 12.00–15.00.

Tejping-workshop, Monialaiset palaverit

Leikkiä vakavilla asioilla. Osallistujat saavat valmiuksia kartoittaa ja tarkastella lapsen kanssa hänen ihmissuhteitaan, arkeaan ja elämänhistoriaansa sekä valmistaa lasta muutoksiin. Workshop tarjoaa virikkeitä menetelmän soveltamiseen monialaisissa palavereissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.” Workshop sisältää toiminnallista työskentelyä. Lue lisää pesapuu.fi/koulutukset/vuorovaikutus/tejping-nukkeleikkimetodi/
17.1.2019

klo 12.00–15.00.

Checkpoint-workshop, Lastensuojelun ja koulun yhteistyö

Mitä koulun olisi hyvä tietää lastensuojelusta? Lastensuojelun roolista sijoitetun lapsen elämässä? Miten puhua siten, että toinen haluaa kuunnella ja kuunnella siten, että toinen haluaa puhua? Pysähdytään tutkimaan, miten tehdä monialaista yhteistyötä siten, että lapsen ääni kuuluu ja eri ammattiryhmien osaaminen koituu lapsen parhaaksi. Workshop sisältää toiminnallista työskentelyä.