Sote-muutosjohtaja Antti Parpo: Kärkihankkeilla on lupa valmistella sotea

Varsinais-Suomen sote-muutosjohtaja Antti Parpon mukaan lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluja kehittävillä Lupa auttaa! ja KomPassi -kärkihankkeilla on erityisen vahva asema Varsinais-Suomen sote-valmistelussa.
– Kärkihankkeet rakentavat malleja lapsiperhepalveluihin sekä ikäihmisten palveluihin tulevaan soteen, linjasi Parpo.

Parpo kertoili ajatuksiaan tulevaisuuden sotesta sekä nykyisestä sote-uudistustilanteesta kärkihankkeiden järjestämässä palveluasenteen Boot Camp -valmennuksessa 20.10. Raisiossa.

Rinnakkaiset kehittämispurot yhdistettävä

Kehittämistä tehdään monilla eri rintamilla. Isoimmilla kaupungeilla on omaa laajaa kehittämistoimintaa, samoin sairaanhoitopiirillä.
– Nyt on aika yhdistää voimat. Mikäli rinnakkaisia samankaltaisia kehittämislinjoja on, ne tulee saattaa kärkihankkeiden kehittämistoiminnan alaisuuteen, sanoi Parpo.
– Olisi tyhmää heittää hukkaan kärkihankkeissa tehtyä hyvää sisällöllistä valmistelua, johon on koko maakunnan tuki. Eikä meillä ole varaa tai aikaa siihen, että jokainen kokeilee ja kehittää kaikkea omin päin.

Sama linjaus tuli vahvasti myös viime viikolla maakunnassa vierailleilta ministeri Annika Saarikolta ja valtakunnan sote-muutosjohtajalta Sinikka Salolta.
-Kärkihankkeiden resurssit ovat valtion maakuntiin jakamaa sote-valmisteluresurssia. Se pitää osata hyödyntää, Salo painotti ja antoi erityistä kiitosta Varsinais-Suomelle, jossa näin on tehty.

Muutosagentit osaksi sote-valmisteluorganisaatiota

Muutosagentit on suunniteltu sijoitettavan tulevaan sote-uudistuksen projektiorganisaatioon. Näin jatkokehittäminen saadaan entistä tiiviimmin osaksi muuta valmistelua.

Sote-valmistelujen muihin rekrytointeihin saatiin lupa viimein viime viikolla. Parpon mukaan nyt haettavat sote-valmistelijat tulevat aluksi Varsinais-Suomen liiton palvelukseen. Tarkoitus on, että henkilöt siirtyvät myöhemmin väliaikaisen valmistelutoimielimen alaisuuteen kesällä 2018, kun lait on vahvistettu. Pientä viivästystä suunnitelmaan tuo se, että maakuntaliiton hallitus, joka hyväksyy alkuvaiheen valinnat, kokoontuu vasta marraskuussa.
– Joka tapauksessa nyt tapahtunut liikahdus on merkittävä ja tärkeä, jotta kaikki valmistelu saadaan tehtyä. Työtä nimittäin on paljon, lupaa Antti Parpo.

Parpon usko siihen, että sote tulee, on kaikesta hallinnollisesta suotamisesta ja huopaamisesta huolimatta vahva.
– Kun nyt vain päästäisiin matkalle, uskon, että sopu ja kehittämisintokin tästä maakunnasta löytyy. Liikkeelle lähtö tuntuu olevan vaikein osuus.

Lisää vastuuta ja valtaa työntekijöille

Boot Camp -valmennuksessa Antti Parpoa haastatellut muutosagentti Mikko Hulkkonen kartoitti muutosjohtajan näkemyksiä tulevaisuuden sote-johtamisen vaatimuksista.
– Unelmana on palvelujärjestelmä, joka toimii joustavasti – niin ulospäin asiakkaiden suuntaan kuin myös sisäisesti.

Sotessa on pitkä perinne linjajohtamisesta ja byrokraattisesta hallinnosta.
– Tulevaisuudessa kaikkea ei toivottavasti aina tarvitsisi kysyä ylhäältä vaan enemmän tarvittaisiin työntekijöistä ja työyhteisöistä nousevaa työn kehittämistä, Parpo visioi.
– Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme johtajia, jotka uskaltavat antaa valtaa työntekijöille ja jotka luopuvat vallan omimisen kulttuurista.

Jonottamisesta kokonaisratkaisuihin

Tulevaisuudessa sähköiset palvelut ovat sekä reitti palveluihin että yksi palvelujen toteuttamistapa. Parpo näkee sähköisten palvelujen kehittämisen osana yleistä palveluprosessien parantamista.

Esimerkkejä joustavista palveluista valmennuksessa löytyi saksalaisesta putkiremontista kuin myös hammasklinikoilta, jotka ovat onnistuneet palveluintegraatiossa ja samalla vähentämään hukkatyön osuuden minimiin.
– Enää ei yksinkertaisesti ole varaa, että asiakkaita hoidetaan yksi osa kerrallaan jonotellen joka välissä viikkoja ja kuukausia. Tarvitaan kokonaisratkaisuja, joissa työntekijät liikkuvat ja järjestävät avun asiakkaan mukaan, Parpo vaatii.

 

Sote-muutosjohtaja Antti Parpo palveluasenteen Boot Camp -valmennuksessa muutosagentti Mikko Hulkkosen syvähaastattelussa.

Seuraava palveluasenteen Boot Camp -valmennus on pe 15.12.2017  ja silloin vieraana on Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen. Aiheena on tulevaisuuden soten osaamis-, tutkimus- ja koulutusnäkymät. Lisätietoja tapahtumasta löytyy piakkoin etusivun tapahtumista.