SYSTEEMINEN LASTENSUOJELU -YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 1.9.2017

Aika: 1.9.2017 klo 9-15.30

Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku

Tilaisuutta voi seurata klo 9-12.30 webcastingin avulla oheisen linkin kautta: http://videonet.fi/thl/20170901/

Tallenne on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen.

Päivän tarkoitus: Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa systeemisen lastensuojelun mallista, sekä tarkastella ja arvioida mallin käytön mahdollisuuksia vuoropuhelussa muiden toimijoiden kanssa. Päivä tarjoaa myös ideoita oman työn kehittämiseen.

Kohderyhmä:  Lastensuojelussa ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset, lastensuojelun asiakasperheet, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Yhteiskehittämistyöhön on tärkeä saada mukaan myös lastensuojelun asiakasperheiden näkökulma. Toivomme teidän välittävän kutsua asiakkaillenne.

Ilmoittautuminen: Tilaisuuteen voi ilmoittautua 20.8 saakka seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/Systeeminen_lastensuojelu_01092017

Aikataulu

9.00 Pekka Kuru ja Marika Ahonen, Lupa auttaa! -hanke: ”Lastensuojelun kehittäminen Varsinais-Suomessa”
9.15 Saija Westerlund-Cook, koordinaattori, Folkhälsan: ”Tutustuminen Hackneyn malliin”
9.45 Päivi Petrelius, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ”Lastensuojelun systeeminen toimintamalli”
10.15 kommenttipuheenvuorot:
Anita Birstolin, Suomen perheterapiayhdistyksen toiminnanjohtaja
Mikko Ailoranta, palvelujohtaja, Profiam Sosiaalipalvelut
Johanna Lehtola, johtava sosiaalityöntekijä, Salon kaupunki
11.00 – 12.00 lounas
12.00 kommenttipuheenvuorot:
Anne-Mari Jaakola, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Sari Carlsson, lapsikylän johtaja, Kaarinan SOS-Lapsikylä
12.30 työryhmät
13.45 kahvi
14.15 työryhmien purku
15.30 päivä päättyy

Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien tarkoituksena on lastensuojelun edelleen kehittäminen valtakunnallisesti koordinoituna yhdessä. Päivässä käsiteltävä mallinnus on luettavissa  http://www.julkari.fi/handle/10024/132169. Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.

Systeeminen lastensuojelu -yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! -hanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso) ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området- FSKC.