Systeemisen mallin oppiminen luo innostusta – nyt Liedossa

Systeeminen lastensuojelumalli on koettu Varsinais-Suomessa hyväksi mahdollisuudeksi muuttaa lastensuojelun työtapoja. Pilottitiimit on jo koulutettu uuteen työotteeseen Salossa, Raisiossa ja Turussa. Helmikuussa koulutus alkoi Liedossa ja vuoden 2018 aikana Lupa auttaa! -hanke tarjoaa tukea koko maakunnan lastensuojelun kehittämiseen.

Liedon lastensuojelussa uudistusmielinen henki

Liedossa käynnistyi helmikuun alussa lastensuojelun ja neuvolan perhetyön yhteinen systeeminen koulutus 14 innostuneen ja motivoituneen ammattilaisen kanssa.

“Lastensuojelulla ja perhepalveluilla on hyvinkin yhdenmukaiset arvot – oikein hyvä asia kehittämistyölle. Yhteiset tilaisuudet ovat välttämättömiä kehittämistyölle. Innolla odotamme lisää”, toteaa koulutuksesta sosiaalityön esimies Merja Valindas.

Liedossa muutosprosessi lähti omista asiakastyön tarpeista ja aidosta halusta vastata niihin paremmin ja vaikuttavammin myös moniammatillisesti. Kiinnostus oli jo aikaisemmin kohdistunut kokonaisvaltaisemmin juuri niihin systeemeihin, jossa lapsi elää. Myös siksi systeeminen malli koettiin luonnolliseksi jatkumoksi asiakastyössä.

”Liedon lastensuojelun tiimille oli otollinen aika uudelle työmenetelmän kehittämiselle ja sen sisäistämiselle. Kohtuullisesta asiakasmäärästä huolimatta lastensuojelun tiimissä usein tuli keskustelua siitä, että toivotaan lisää yksityiskohtaisempaa asiakastilanteiden käsittelyä ja reflektointia”, kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Krista Ryödi.

Liedon lastensuojelun työyhteisö on uudistusmielinen, intoa, sitoutumista ja huumoria löytyy. Työyhteisössä on luottamus kaikkiin jäseniin, jolloin on turvallista esittää kysymyksiä, tehdä virheitä ja kokeilla uusia asioita. Lastensuojelun tiimin jäsenet ovat sopivan erilaisia myös henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan täydentäen toisiaan asiantuntemuksen ja ammatillisten taitojen lisäksi. Tärkeää on myös vahva ammatti-identiteetti, koska roolit tulevat muuttumaan systeemisessä mallissa.

Uudenlainen toimintakulttuuri: tietämyksen jakamista ja yhteistyötä

Systeemisen mallin oppiminen luo innostusta. Se mahdollistaa uudenlaisen toimintakulttuurin, jossa keskeistä on myös tietämyksen jakaminen. Asiakasperheen asioiden hoitaminen ei myöskään jää yhden työntekijän tai sosiaalityöntekijän tehtäväksi, vaan perheen asioita pohditaan yhdessä.

Systeemisen mallin rakenteessa oleellista on tekeminen toisten ihmisten kanssa.
“Ajattelen, että työntekijät ovat Hackneyn mallin tärkein resurssi. Työntekijöiden päätehtävä on auttaa perheen jäseniä löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa.   Esimiehen on oltava sosiaalinen innostaja ja tuki puolestaan tiimille. Tärkeää on koko toiminnan arvopohja”, sanoo kertoo perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Krista Ryödi.

Yhteisistä systeemisen mallin koulutuspäivissä on huomattu, että työntekijät kokevat päivät hedelmällisiksi. Koulutuksesta saa energiaa ja siellä voi tarkastella omia ajatusratojaan. Jokaisen mieli avautuu ja hyväntuulisuus on tarttuvaa. Silloin on tilaa uuden oppimisille ja inspiraatioille.

Lupa auttaa! -hanke tarjoaa kevään 2018 aikana kunnnille  ”Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma” -työpajoja systeemisen työtavan vahvistamiseen eri toimijoiden kesken. Systeemisen lastensuojelumallin koulutukset ovat kevään aikana käynnistymässä Vakka-Suomessa ja Akseli-kunnissa sekä Turussa.