Tabletti tiivistää sijaishuollossa olevan lapsen ja ammattilaisen yhteydenpitoa

Lastensuojelun sijaishuollossa olevan lapsen ja ammattilaisen välistä yhteydenpitoa tiivistetään uudella tablettisovelluksella. Yhteydenpitosovelluksen lisäksi tableteista löytyy lapsille ja nuorille suunnattua tietoa lastensuojelusta. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke on aloittanut tablettien testaamisen yhdessä Salon kaupungin kanssa.

Sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen oman vastuutyöntekijänsä yhteydenpito voi olla kasvokkain tapahtuvien tapaamisten lisäksi hyvinkin harvaa. Apua yhteydenpitoon tuo nyt lapsille luovutettava tabletti ja sen sisältämä ”etävastaannottosovellus”, jonka avulla yhteydenpito on helppoa puolin ja toisin.

Mukana Salapoliisi Mäyrän käsikirja lastensuojeluun

Nuorimpien lasten tabletit sisältävät yhteydenpitoon tarkoitetun sovelluksen lisäksi myös muuta lastensuojeluun liittyvää, Pesäpuu ry:n tuottamaa sisältöä. Tabletilta löytyy lapsille suunnattua tietoa lastensuojelusta ja kokemusasiantuntijan kirje lapsille.

Lisäksi tabletille on ladattu osia Salapoliisi Mäyrän käsikirjasta eli oppaasta ja käsikirjasta alle 10-vuotiaille sijoitetuille lapsille. Käsikirja on tehty yhdessä lasten kanssa ja sisältö on lasten tuottamaa tietoa toisille samassa elämäntilanteessa oleville lapsille.

Viisi tablettia testissä Salossa

Sijaishuollon tabletteja on otettu käyttöön Salossa, jossa ne ovat jo viiden 9 – 15-vuotiaan lapsen ja nuoren käytössä.

– Tämä on uusi, moderni ja mielenkiintoinen yhteydenpidon tapa, joka mitä todennäköisimmin motivoi lapsia ja nuoria vapaamuotoisempaankin yhteydenpitoon sosiaalityöntekijän kanssa, pohtii sosiaalityöntekijä Jarmo Polvi Salon kaupungin hyvinvointipalveluista.
– Lapset voivat ottaa yhteyttä sovittuina aikoina ja kertoa kuulumisiaan. Kuvayhteys mahdollistaa näkemisen, joka on perinteistä puhelua informatiivisempi ja ehkä antoisampikin.

Tablettisovellus on yksi Lupa auttaa! -hankkeen sähköisistä piloteista. Sähköinen Pyydä apua! -nappi on jo käytössä kuudessa kunnissa. Lisäksi kehitteillä on neuvola-chat.

Kunnille maksuttomat sähköiset palvelut voit tilata Palvelut-sivulta.