THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -tutkimus kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä kuulumisista

Mitä lapsiperheille Suomessa kuuluu? Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus kerää tietoa 4-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista.

Tiedonkeruu toteutetaan 1.2.–31.10.2018 nelivuotiaan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Lapsen huoltajat ja lastenneuvolan terveydenhoitajat vastaavat kyselyyn osoitteessa www.thl.fi/lapsi2018.

Mahdollisuus vaikuttaa oman alueen perhepalveluihin

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut –tutkimus (LTH) kysyy huoltajilta mm. ovatko he saaneet haluamiaan palveluja ja tukea sekä mitä mieltä he ovat palveluista. Huoltajilta tiedustellaan myös, kuullaanko lapsiperhepalveluissa, mitä asiaa pienillä lapsilla ja heidän huoltajilla on? Kysymyksiä on myös mm. lasten ja heidän vanhempiensa yksinäisyydestä ja osallistumisesta kotikuntansa toimintaan.

Varsinais-Suomessa on 4-vuotiaita lapsia noin 4800 ja heidän huoltajiensa tavoittaminen ja osallistuminen tiedonkeruuseen olisi tutkimuksen onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

– Jokaisen vanhemman osallistuminen kyselyyn on erityisen tärkeää, jotta tulokset kuvaavat todenmukaisesti perheiden hyvinvointia ja palvelukokemuksia. Vastaamalla lomakkeeseen vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia palveluja perheille omalla alueella tarjotaan, sanoo THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa.

Tulokset avuksi perhepalvelujen ja ammattilaisten työn kehittämisessä

LTH-tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lapsiperhepalvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja lapsiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten oman työn tukena. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke hyödyntää tietoja omassa työssään lapsi- ja perhepalvelujen uudistamiseksi.

Tutkimuksen tulokset löytyvät maksutta THL:n sähköisestä tulospalvelusta, jossa niitä voi tarkastella ja vertailla esimerkiksi alueellisesti. Tulospalvelu löytyy osoitteesta www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia.

Lupa auttaa! -hanke ja LTH-tutkimus ovat molemmat osa valtakunnallista lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-muutosohjelmaa, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Lisätietoa tutkimuksesta THL:n sivuilta

Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tiedonkeruu