Tukipalveluja koulun arkeen

Lupa auttaa! -hankkeessa tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja arkea heidän omassa ympäristössään tarjoamalla perusopetuksen henkilöstölle ohjausta ja tietoa oppijan tuen palveluista.

Tilastokeskuksen mukaan ainakin 29% peruskoululaisista saa jonkinlaista oppimisen ja koulukäynnin tukea.  Koska tukea tarvitsevista oppilaista vain pieni osa opiskelee erityiskoulussa, kohdistuu tavallisten koulujen henkilöstön osaamiselle kasvavia odotuksia. Opettajat kertovat kokevansa riittämättömyyden tunnetta.

Kenelle?

Koulun henkilöstö saa apua erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tilanteen arvioimiseen ja opetuksen järjestämiseen ratkomiseen ensisijaisesti oman koulun sisältä. Kun oman osaaminen tai kunnan opetustoimen verkostojen kautta saatava tuki eivät riitä, apua voi saada asiantuntijaverkostolta.

Konsultaatio on tarkoitettu Varsinais-Suomen koulujen opettajille ja opiskeluhuoltoryhmille.

Mitä?

Asiantuntija-apua voidaan tarvita mm. tuen tarpeen arviointiin, erityisjärjestelyihin eri oppiaineissa, ympäristön muokkaamiseen oppilaan oppimista tukevaksi sekä avustajaresurssien kartoitukseen.

Asiantuntijaverkoston osaamisalueita mm. oppimis- ja keskittymisvaikeudet, autismikirjon häiriöt sekä käyttäytymisen säätelyn pulmat.

Mistä?

Palvelun järjestää Lupa auttaa! -hanke yhdessä Turun kaupungin sivistystoimialan kanssa. Konsultaatiopyyntöjä koordinoi Katariinan koulun rehtori Jorma Kauppila. Hän kartoittaa tuen tarpeen yhdessä opettajan kanssa ja välittää pyynnön asiantuntijalle.

Verkostossa ovat mukana Turun keskitetyn palvelun koulut ja luokat (Hannunniitun, Katariinan, Kiinamyllyn, Luolavuoren, Mikaelin ja Nummenpakan koulut sekä Sirkkalabackens skola), Liedon Jokilaakson koulu sekä Satulavuoren koulu (Perhekuntoutuskeskus Lauste).

Lisätietoa ja konsultaatiopyynnöt:

Rehtori Jorma Kauppila
Turun kaupungin sivistystoimiala
Katariinan koulu
Puh. 050 432 3607

Lisätietoa kehittämishankkeesta

Hankeagentti Paula Peltola
Lupa auttaa! –hanke/ Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)
Puh. 040 193 7141