Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa: Palveluasenteen parantamisella vaikuttavuutta sote-palveluihin

 

Käynnissä olevassa sote-uudistuksessa keskitytään monessa maakunnassa erityisen paljon hallinnon miettiseen.

– Palveluasennetta ja yhteistyötä kehittämällä voisimme kuitenkin saada lisää vaikuttavuutta työhön, väittää Turun hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa yli 30 vuoden sote-kokemuksella.

Riitta Liuksa oli muutosagentti Mikko Hulkkosen haastateltavana Varsinais-Suomessa vaikuttavien kärkihankkeiden 16.2. järjestämässä palveluasenteen Boot camp -valmennuksessa, jossa aiheena oli erityisesti muutosjohtaminen.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa oli muutosagentti Mikko Hulkkosen vieraana Raisiossa.

Palveluasennetta myös johtamiseen

Liuksan mukaan sote-uudistuksessa tarvittaisiin hallinnollisen valmistelun lisäksi keskittymistä myös palveluasenteen parantamiseen.  – Sillä voidaan saada päivittäistä auttamistyötä vaikuttavammaksi, Liuksa sanoi.

– Johtajana on kuitenkin joskus riski mennä tätä sanomaan, sillä sanomisen motiivit voidaan helposti tulkita kritiikiksi nykyiseen asiantilaan, vaikka tarkoitus olisi hyvä – siis asioiden kehittäminen.

Liuksalla on takanaan pitkä ura sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hän kertoi haastattelussa, että on edennyt urallaan ”tavallisen tarinan” kautta asiakastyöstä esimieheksi. Liuksan mukaan sekä asiakastyössä mutta myös johtamisessa tarvitaan palveluasennetta.

– Näen, että asiakastyön kokemuksesta on ehdottomasti etua soten johtamisessa. Johtajan tulisi aina pitää mielessä olennainen eli asiakas. Tämän kautta kirkastuu, miksi teemme sotessa tätä työtä, Riitta Liuksa muistuttaa.

Kärkihankkeilla tärkeä rooli sote-uudistuksessa

Riitta Liuksa on johtamassa ja mukana monissa sote-uudistuksen valmisteluryhmissä sekä maakunnassa että kansallisesti. Hänen mukaansa uudistuksen läpimenonäkymät ovat paremmat kuin vielä loppuvuodesta.

– Uskon, että sote toteutuu jossain muodossa. Mutta käy niin tai näin, kehittämistyötä täytyy kuitenkin tehdä. Varsinais-Suomen ja ehkä Turun maine uudistuksen jarrumiehenä ei täysin pidä paikkaansa, sillä olemme tehneet valmistelua osana olemassa olevia rakenteita mm. terveydenhuollon järjestämissuunnitelman alla ja kärkihankkeiden kautta. Nyt tätä työtä on mahdollista liittää sote-uudistukseen, Liuksa kertoo.

Liuksa näkee kärkihankkeet eli lapsiperhepalvelujen uudistamiseen tähtäävän Lupa auttaa! -hankkeen ja ikäihmisten palveluja kehittävän KomPassin tärkeinä palasina sote-uudistuksessa. – Olennaista olisi nyt saada liitettyä nämä tiivisti mukaan valmisteluun, Liuksa linjaa.

Liuksa muistutti valmennustilaisuudessa myös siitä, että olemassa olevia hyviä käytäntöjä tulisi säilyttää.

– Kehittämistarpeet tulee tunnistaa ja tunnustaa, mutta meillä on paljon jo hyvää ja tätä tulisi kyetä hyödyntämään myös jatkossa maakunnallisesti.

Sosiaalipalveluissa yhtenäistäminen saattaa lisätä palvelutarvetta

Sosiaalihuollon ja sen palvelujen merkitys on Liuksan mukaan sotessa suuri, mutta jäänyt vähemmälle huomiolle käydyssä uudistusta koskevassa keskustelussa.

Muutosagentti Mikko Hulkkonen nosti esiin sosiaalipalvelujen ilmiön, jolla saattaa olla vaikutusta tulevaan palvelutarpeeseen ja kustannuksiin. Aiemmin mm. kuntayhdistymisten aikaan oli yleinen ilmiö, että pienempien kuntien sosiaalihuollon ja etenkin lastensuojelun ”uinuva” ja piilossa ollut palvelutarve kasvoi yhdistymisten myötä, kun palveluja ja toimintoja yhtenäistettiin.

– Tämä on mahdollinen ja todennäköinenkin kehityssuunta, joka tulisi osata ennakoida myös nyt. Ilmiönähän on sinällään hyvä, että ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluja, mutta tulee ottaa huomioon, että samalla se tulee todennäköisesti lisäämään kustannuksia, sanoo Liuksa.

Yhteistyöllä irti kissanhännänvedoista

Suuret uudistukset aiheuttavat aina myös intressiristiriitoja. Varsinais-Suomessa eri toimijoiden yhteistyön varmistamiseksi ei ole Liuksan mukaan mitään poppakonsteja.

– Yhteistyön merkitys on vain ymmärrettävä ja nähtävä maakunnan ihmisten ja asiakkaiden etu.

Mukaan tulisi ottaa laajasti eri tahot, kansalaiset, henkilöstö ja erityisesti järjestökenttä, jolla on vahva rooli Varsinais-Suomen sote-kentässä, Liuksa korosti.

Boot Camp III:n haastatteluosa on nähtävissä tallenteena kokonaisuudessaan tästä linkistä: youtu.be/Iqa9rMsJEO8?t=1h6m46s

Palveluasenteen BOOT CAMP -intensiivitreenit järjestetään noin joka toinen kuukausi. Maukkaan aamukahvin lisäksi tarjolla on eväitä palveluasenteen, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja asiakaskokemuksen hyödyntämiseen. Seuraava BOOT CAMP järjestetään 13.4.2018.