Työkaluja muutosjohtamisen avuksi

Naantalissa istuttiin alkusyksystä saman pöydän ääreen luomaan yhteistä näkemystä toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen. Johdon viesti oli selkeä: Naantalissa viedään asioita yhdessä eteenpäin. Tämän vahvistivat kannustavilla kommenteillaan perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen ja sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki sekä laaja joukko toimijoita eri yhdyspinnoilta.

Muutosjohtamisen tueksi sekä opiskeluhuollon ja yhdyspintayhteistyön kehittämisen avuksi otetaan Naantalissa THL:n tuottama verkkovalmennus ja opasmateriaali Luo luottamusta, suojele lasta. Tukea kehittämiseen saadaan myös oppaasta Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa, jonka OPH ja THL julkaisivat elokuun lopussa kansalliseen käyttöön.

Fokus vahvasti hyvinvoinnissa

Oppaiden ja verkkovalmennuksen avulla on tarkoitus rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten Naantalissa asioiden LAPE-asioiden tulisi olla. Yhteisöllinen verkkokoulutus antaa tähän keskusteluun erinomaisia työkaluja erilaisten kysymysten, videoiden ja tieto-osioiden avulla. Sparrausapua niiden käyttöön antoivat THL:n kehittämispäällikkö Päivi Lindberg ja Lupa auttaa -hankeagentti Sari Välimaa.

Lisäksi Naantalissa mietittiin, kuinka pitkälle ajanjaksolle kehittämistyö tässä vaiheessa ulotetaan. Nyt päädyttiin kolmen vuoden prosessiin vietäessä toimintakulttuurin muutosta määrätietoisesti eteenpäin. Pöydän ääressä päätettiin järjestää moniammatillisia kohtaamisia jo suunnitteluvaiheessa, sillä eri toimijoiden kohtaamista yhteisissä tapaamisissa pidettiin tärkeänä. ”Tunne toisen työ” toistui monessa puheenvuorossa samoin kuin toive pitää tekemisen fokus vahvasti hyvinvointityössä.

Linkit oppaisiin:
Luo luottamusta, suojele lasta
Yhteisestä työstä hyvinvointia – opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa

Katso myös:
Palveluasenne kunnossa? -ihmevideolla Naantalin terveyskeskuksen ylilääkäri Kristian Kallio kertoo, millaisin keinoin asiakkaan kohtaamista heillä harjoitellaan.