Vakka-Suomen lapsiperheiltä kysytään palvelujen uudistamisesta

Vakka-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistuvat ja nyt kysytään lapsiperheiltä itseltään, millaisiksi palveluiden tulisi uudistua. Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan verkkopalveluissa on avoinna kysely, johon lapsiperheet voivat esittää toiveita ja kehittämistarpeita nykyisistä palveluista. Kyselyyn voi vastata anonyymisti 18.4. saakka.

Lapsiperheiden palvelujen käyttäjillä on ensiarvoisen tärkeä tieto siitä, mikä nykyisissä palveluissa toimii ja mitä puutteita niissä on. He tietävät, miten palveluiden käyttäminen olisi jouhevampaa ja lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeet paremmin huomioivaa. Perheillä on myös arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan ja miten palveluja pitäisi kehittää.

Vakka-Suomen kuntien yhteisessä palvelukyselyssä kysytään mm.  palvelujen saavutettavuudesta ja tiedottamisesta sekä tulevaisuuden sähköisistä palveluista ja perhekeskuspalveluista. Kysely suoritetaan anonyymisti eikä vastaajien henkilöllisyys tule tuloksia julkaistessa ilmi.

Kyselyn toteuttaa Lupa auttaa! -hanke yhdessä Vakka-Suomen kuntien kanssa. Vastaava kysely toteutetaan kevään aikana Loimaan sekä Salon ja Someron seuduilla.

Perhekeskus kokoaa jatkossa palvelut yhteen

Vakka-Suomen kunnissa toteutetaan kattava uudistus, joka kattaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut aina neuvolasta yläkouluun ja harrastustoiminnasta lastenlääkäripalveluihin.

Tulevaisuudessa lapsiperheiden palvelut kootaan yhteen uudella tavalla verkostomaisesti toimivaksi perhekeskuspalveluiksi. Periaatteena on, että perheet saisivat palveluita, ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua eri tarpeisiinsa mahdollisimman helposti ja yhdestä paikasta.

Perhekeskus tarkoittaa laajaa toimijaverkostoa, johon on koottu perheiden varhaisen tuen palveluita sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluiden puolelta. Lisäksi verkostossa on tiiviisti mukana kuntien varhaiskasvatus, koulut ja muut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimijat kuten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Järjestöjen ja seurakuntien toiminta tuo mukaan verkostoon ei-lakisääteiset palvelut mm. vertaistuen ja vapaaehtoistyön.

Vakka-Suomen seutukunnallinen perhekeskus on alustavasti suunniteltu perustettavaksi Uuteenkaupunkiin. Perhekeskuksella on myös alueellisia toimipisteitä muissa kunnissa. Toimipisteissä perheiden saatavilla on lähipalveluita ja perhekeskuksen jalkautuvia palveluita. Suunnittelua tehdään käytännön toiminta edellä. Varsinaiset päätökset tullaan tekemään myöhemmin.

Lisäksi jokaiseen Vakka-Suomen kuntaa käynnistetään perhekeskukseen liittyvä avoin kohtaamispaikkatoiminta, jossa on mahdollista tavata muita perheitä ja saada vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa.

Siirry kyselyyn

Lisätietoja:
Lupa auttaa! -hankkeen hankepäällikkö Pia Suvivuo, p. 040 5701 102

Kyselu Vakka-Suomen lapsiperheiden palveluista