Varhaiskasvatuksen Löytöhetki

Lupa auttaa! -hanke tarjoaa Varsinais-Suomen varhaiskasvatusjohtajille henkilökohtaisen Löytöhetken, jolloin yhdessä hankeagentti Sami Luodon kanssa kartoitetaan yhteistyörakenteita ja päiväkodin roolia keskeisenä osana tulevaisuuden lapsiperheiden palveluita.

Kesäkuussa jokainen Varsinais-Suomen 27 kunnan varhaiskasvatusjohtaja sai Lupa auttaa! -hankkeelta sähköpostitse yhteistyöehdotuksen, jossa tarjottiin henkilökohtaista tapaamista. Kesän aikana hankeagentti muotoili tapaamiset Lupa auttaa! -Löytöhetkiksi, joissa käydään yhdenmukaisesti kaikkien varhaiskasvatusjohtajien kanssa samat teemat ja saadaan kattavaa tietoa mm. hyvin toimivista malleista ja ihmeteoista sekä kehittämistarpeista. Parhaimmillaan Löytöhetki on retki ennalta tuntemattomaan ja tarjoaa mahdollisuuden visioida tulevaisuutta.

Keskeisiä teemoja Löytöhetkessä ovat varhaiskasvatuksen  yhteistyö ehkäisevän lasten suojelun, neuvolan, kasvatus- ja perheneuvolan, koulun ja lastensuojelun sekä järjestöjen kanssa. Lisäksi kartoitetaan, millaisia malleja ja käytänteitä kunnassa on kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Keskeistä on rakentaa ja vahvistaa kulttuurimuutosta siihen, miten päiväkodista saa apua. Tämä työ ei onnistu päiväkodilta yksin, vaan on löydettävä entistä luovemmat ja toimivammat yhdessä tekemisen tavat sektoriaitoja kaataen sekä panostaen asiakaslähtöisempään ja varhaisempaan tukeen.

Lupa auttaa! -hanke tarjoaa Löytöhetkessä myös erilaisia palvelupaketteja kunnan tarpeisiin räätälöitynä. Keskeisin näistä on Pyydä apua -nappi, joka perheiden avun saannin helpottamisen ja vauhdittamisen lisäksi tarjoaa myös ammattilaisille mahdollisuuden esimerkiksi konsultaatiopyyntöihin. Muita jo mallinnettuja palvelupaketteja ovat  Lupa auttaa! -polku ja Itkupotkuraivareita ja hyvänyönsuukkoja -nimen saanut Facebookissa käynnistettävä yhteinen keskustelufoorumi lasten vanhemmille sekä lasten ja perheiden parissa työskenteleville.

Oman Lupa auttaa! -Löytöhetken voi varata syykuun loppuun mennessä. Tällöin sovitaan ajankohta, jolloin hankeagentti saapuu kuntaasi. Palvelu on myös kunnille maksuton. Hanke järjestää 28.11. Turussa varhaiskasvatusfoorumin, jossa esitellään kootusti Löytöhetkien antia ja sovitaan jatkotyöskentelystä.

Lisätietoja:

Hankeagentti Sami Luoto
puh. 040 6357980
sposti: etunimi.sukunimi@raisio.fi