Varhaiskasvatus tukee yhä enemmän perheitä: apua saa pian myös päiväkodeista

Varhaiskasvatuksessa on sisäistetty hyvin sen uusi tehtävä perheiden tukijana. Tuki jää kuitenkin usein puutteelliseksi, jos yhteistyö lastensuojelun, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa ei toimi. Varsinais-Suomen kuntien yhteinen Lupa auttaa! -hanke luo päivähoidon ja muiden palveluiden välille yhteistyötä ja palvelumalleja, jotka ovat pohjana myös maakunnallisille lapsi- ja perhepalveluille.

Päiväkodeissa on omaksuttu hyvin varhaiskasvatuslain mukainen tehtävä perheiden tukemisesta ja huoli osataan ottaa perheiden kanssa puheeksi. Yhteistyön puutteet tämän jälkeen kuitenkin estävät perhettä saamasta apua ja tukea. Perhe lähetetään toisen palvelun pariin, mistä seuraa odottelua ja epätietoisuutta.

Yhteistyössä muiden palvelujen kanssa kehitettävää

Lupa auttaa! -hanke kartoitti kaikkien Varsinais-Suomen kuntien varhaiskasvatuksen tilanteen keskustelemalla kunkin kunnan varhaiskasvatusjohtajan kanssa. (Katso Palvelut-sivulta Varhaiskasvatuksen löytöhetki)

Keskusteluissa kartoitettiin etenkin yhteistyön sujumista neuvoloiden, kasvatus- ja perheneuvoloiden, sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun, koulun sekä kolmannen sektorin kanssa. Neuvoloiden ja koulujen kanssa yhteistyö toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta etenkin kasvatus- ja perheneuvoloiden, sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun kanssa yhteistyössä on paljon kehittämisen mahdollisuuksia.

Lupa auttaa! -hanke työskentelee yhdessä kuntien kanssa ja kehittää erilaisia malleja, joissa päiväkodin rooli perheen tukena on entistä suurempi ja jossa apu tuodaan lähelle sekä nopeasti ja helposti vastaanotettavaksi. Kun perheen huoli on huomattu, perhettä ei lähetetä tai ohjata muualle, vaan palvelu tuodaan perheelle päiväkotiin.

Yhteisen pöydän ääreen, perhetyöntekijöille nimikkopäiväkodit ja lastensuojelun systeeminen malli

Yhteistyön parantamisessa on havaittu hyviksi hyvinkin yksinkertaiset asiat. Eri sektoreiden työntekijät eivät aina tunne toisiaan ja toistensa toimintaa, joten yhteisen pöydän ääreen kerääntyminen vie yhteistyötä jo huimasti eteenpäin. Yhteistyölle pystytään luomaan nopeastikin toimivat rakenteet. Joissain kunnissa perhetyöntekijöillä on nimetty omat nimikkopäiväkodit, joissa he tekevät itsensä tutuksi ja helposti lähestyttäviksi suoraan vanhemmille. Joissain kunnissa yhteistyötä on lähdetty kehittämään lastensuojelun systeemisen mallin näkökulmasta. Mukana aktiivisessa kehittämistyössä ovat mm. Laitila, Naantali, Somero, Lieto, Parainen, Sauvo ja Turku.

Sote-uudistuksen jälkeen varhaiskasvatus ja perusopetus ovat edelleen kuntien toimintaa. Niiden molempien yhteistyö maakunnallisten sote-palvelujen ja tässä tapauksessa maakunnallisen perhekeskuksen kanssa kuitenkin jatkuu ihan samalla tavalla kuin nykyisten kunnan omien sote-palvelujen kanssa. Nyt rakennettavat palvelupolut jäävät siis elämään ja parhaat palvelumallit otetaan käyttöön kaikissa kunnissa.

Haluatko kysyä tai jutella lisää? Ota yhteyttä:
Hankeagentti Sami Luoto, p. 040 635 7980, sami.luoto@raisio.fi