Varsinais-Suomen perhekeskus on sähköinen komentokeskus

Lapsi- ja perhepaleluiden LAPE-muutoshjelman yksi keskeinen kehittämiskohde on maakunnallinen perhekeskusmalli. Varsinais-Suomen Perhekeskusfoorumi Vol. 2 -tilaisuudessa 20.9. perhekeskusmallin kehittämistyö eteni ison askeleen ja tilaisuudessa esiteltiin luonnos Varsinais-Suomen omasta perhekeskusmallista.

Perheiden palvelujen sähköinen komentokeskus

Varsinais-Suomen maakunnallisessa perhekeskusaihiossa lähtökohtana ovat sähköiset palvelut, jotka tulevaisuudessa voisivat toimia lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sähköisenä komentokeskuksena. Se voisi sisältää sekä julkisten, yksityisten ja järjestöjen palveluvalikoiman sekä vertaistuen eri muodot yhteen sähköiseen näkymään koottuna. Maakunnalliseen malliin kuuluu lukuisa sähköisiä palveluja, mm. neuvola-chat. Niistä kuulemme lisää, kun sähköisten palvelujen pilotit lähtevät liikkeelle.

”Maakunnallinen perhekeskusmalli on loistava ajatus! Rahoitusta vaan tarvitaan, iso yhteinen budjetti ja vilpitöntä halua tehdä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.”

Jalkautuvia palveluja kuntiin

Lisäksi hahmotellaan seutukunnallista verkostomaisesti toimivien perhekeskusten mallia. Se tarjoaisi jalkautuvia palveluja kuntiin ja täydentäisi kuntien ns. perheasemien palveluja. Tässä mallissa avoimet kohtaamispaikat ja esim. yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola olisivat keskiössä.

”Jo tiloja suunniteltaessa olisi hyvä ottaa huomioon oikeasti toimivat tilat joissa liikutaan vauvojen, vaunujen, rattaiden ym.kanssa.”

Perhekeskusfoorumiin osallistui 20.9. yli 50 kuntien, järjestöjen, seurakuntien edustajaa sekä kokemusasiantuntijoita. Perhekeskusmalli sai konkreettisia sisältöehdotuksia ja mallin toimivuutta pohdittiin niin perheen kuin työntekijänkin näkökulmasta. Perheen polkujen avulla koitamme ymmärtää mitä palveluja perhe tarvitsee mahdollisimman oikea-aikaisesti. Avoimen kohtaamispaikan työryhmässä keskusteltiin myös perheiden osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista.

”Asiakkaan ensi kohtaaminen ja ohjaus oikeaan palveluun on ensiarvoisen tärkeää. On hyvä, että palvelut saadaan saman katon alle ja alkukartoitus täytyy tehdä mahdollisimman hyvin ja kattavasti”

Materiaalia Perhekeskusfoorumin puheenvuoroista löytyy Lupa auttaa! -hankkeen verkkosivujen Uutishuoneesta osoitteesta www.lupaauttaa.fi/uutishuone/perhekeskusfoorumi-vol-2n-materiaalit.

Seuraava Perhekeskusfoorumi järjestetään vuoden 2018 alkupuolella. Seuraa Lupa auttaa! -tapahtumia nettisivujen Uutishuoneessa ja tule mukaan vaikuttamaan varsinaissuomalaisen perhekeskusmalliin!