UNICEFin Lapsiystävällinen maakunta -koulutus 6.11.

Kuntien luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat! Onko teidän kuntanne lapsiystävällisen maakunnan rakentamisen tiennäyttäjä?
Tule tekemään huomisen hyvinvointi lapsille ja perheille Varsinais-Suomeen!

UNICEFin lapsiystävällisen maakunnan koulutus
6.11.2017 klo 12–16 (ja 4.12. klo 13–16) Raision kaupungintalolla (Nallinkatu 2)

Lapsiystävällinen maakunta -koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa siitä, mitä lapsen oikeuksiin perustuva päätöksenteko ja lapsiystävällinen toimintakulttuuri tarkoittavat sekä millaisin toimintatavoin niitä voidaan edistää.

Koulutustilaisuuden ensimmäisessä osiossa 6.11. tarkastellaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja sen velvoitteita päätöksenteon ja toimintakulttuurin näkökulmasta. Hahmotetaan sitä, miten esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi, yhdenvertaisuus ja lapsibudjetointi liittyvät lapsiystävälliseen toimintakulttuuriin – ja toisiinsa. Luodaan katsaus myös jo löydettyihin ratkaisuihin ja kehittämistarpeisiin.

Ohjelma:
12–13.15 Lapsiystävällinen toimintakulttuuri maakunnassa ja kunnissa
13.15–13.30 Tauko
13.30–16 Työpaja: Lapsivaikutusten arviointi (LAVA)

Toisessa osiossa 4.12. teemana on lapsivaikutusten arviointi: Miksi lapsivaikutusten arviointia tehdään? Mitä vaiheita lapsivaikutusten arviointiin kuuluu? Mitä lapsivaikutusten arviointi sisältää? Millaista tietoa lapsivaikutusten arvioinnissa voi hyödyntää? Mitä ovat lapsivaikutusten arvioinnin sudenkuopat? Koulutus on suunnattu erityisesti viranhaltijoille tai kuntien työntekijöille, joiden työnkuvaan voi jatkossa kuulua lapsivaikutusten arvioinnista kouluttaminen oman kunnan sisällä. Jatko-osaan osallistuminen edellyttää ensimmäiseen koulutukseen osallistumista ja pienen välitehtävän suorittamista. Lisätietoa tilaisuudesta tulee myöhemmin.

Kouluttajana toimii Suomen UNICEFin asiantuntija Ira Custódio.
Koulutus on maksuton ja sen järjestää Lupa auttaa! -hanke.

Ilmoittaudu 6.11. pidettävään tilaisuuteen 2.11. mennessä:
https://www.lyyti.fi/reg/Lapsiystavallinen_maakunta_koulutus_4767

Lisätietoja:
Sami Luoto, hankeagentti (varhaiskasvatus), p. 040 635 7980
Sari Välimaa, hankeagentti (perusopetus ja opiskeluhuolto), p. 050 345 1047