LUOTSI-kouluttajakoulutukset alkoivat: Voidakseen auttaa toista, pitää osata itse

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn LUOTSI-kouluttajakoulutus käynnistyi Raisiossa vilkkaalla puheensorinalla yli 30 ammattilaisen ryhmän käydessä keskustelua omista toiveistaan liittyen tulevaan koulutukseen. Turun ensi- ja turvakoti ry:stä kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Raimo Nurminen puhui kuulijoille väkivallan kierteestä. Mukana olivat myös vaativan vauvaperhetyön palvelupäällikkö Eija Järviö Turun ensi- ja turvakodista sekä hankeagentti Outi Abrahamsson Lupa auttaa! -hankkeesta.

Tietoa lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville ammattilaisille

Raisiossa koulutetut LUOTSIt toimivat tulevaisuudessa Raisiossa ja Ruskolla varhaiskasvatuksessa, oppilashuollossa, hoiva-ja hoitopalveluissa, neuvolassa, terveyskeskuksessa, nuorisotoimessa, päihde-ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa, aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa ja perhepalveluissa.

LUOTSIt huolehtivat siitä, että kaikilla lähisuhdeväkivaltaa työssään kohtaavilla ammattilaisilla on riittävästi tietoa väkivallan tunnistamisesta, turvallisuuden ja turvattomuuden puheeksi ottamisesta sekä toimintamalleista eri tilanteissa. LUOTSIt kartoittavat myös oman ryhmänsä ammattilaisten koulutustarpeet ja vahvistavat näin erityisosaamista sekä työntekijän jaksamista omalla toimialallaan.

”Väkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille hallinnonaloille ja palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle. Kuntien turvallisuus- ja hyvinvointiohjelmiin ja -suunnitelmiin tulee liittää lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma tai -suunnitelma. Kunnan eri toimialoilla tulee olla toimintamalleja väkivallan tunnistamiseen, systemaattiseen kartoitukseen, puheeksi ottamiseen ja eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.” Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö kunnissa (STM, 2013)

Tavoitteena maakunnallinen verkosto

LUOTSI-kouluttajakoulutuksia toteutetaan Varsinais-Suomessa vuoden 2018 aikana yhteistyössä Turun ensi- ja turvakoti ry:n ja Lupa auttaa! -hankkeen kanssa. Seuraavat 90 Luotsia Kaarinasta, Liedosta, Paimiosta ja Sauvosta koulutetaan Kaarinassa maalishuhtikuussa 2018. Useat kunnat ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan saada koulutus syksyllä 2018.

Tavoitteena on kouluttaa koko maakunnan alueen kattava LUOTSIen moniammatillinen verkosto, joka toimii myös maakunnallisena erityisosaajien verkostona.

 

Aluehallintovirasto järjestää Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn mahdollisuudet -seminaarin 11.4.2018. Seminaarissa ovat mukana myös THL ja Ensi- ja turvakotien liitto.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki: www.lupaauttaa.fi/uutishuone/lahisuhdevakivallan-ehkaisyn-mahdollisuudet-seminaari