”Yksi pulma-monta kulmaa”

Kaarinassa Lastenneuvolan ja Perhekeskuksen eri tiimien (lapsiperhetyö, varhainen tuki ja perheneuvola) yhteinen keskusteluiltapäivä 16.5.2017 kokosi moniammatillisen, innostuneen porukan yhteen teemalla ”Yksi pulma-monta kulmaa”. Iltapäivän aikana tilaisuuden teemana ollutta lapsen ummetusta tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta, huomioiden lääketieteellinen, perheen ja lapsen vuorovaikutukseen sekä työntekijän osuuteen liittyviä näkökulmia. Lisäksi pohdittiin moniammatillista yhteistyötä ja konsultaatiokäytäntöjä.
Keskustelua olivat alustamassa Kaarinan avopediatri, lastentautien erikoislääkäri Elisa Paavilainen, psykologi Terhi Punna Kaarinan Lastenpsykiatrian poliklinikalta sekä hankeagentti Outi Abrahamsson Lupa auttaa! –hankkeesta.
”Yksi pulma-monta kulmaa”- iltapäiviä tullaan Kaarinassa jatkamaan eri teemoilla ja kokoonpanoilla.